"Vybudování moderní multimediální učebny včetně bezbariérových opatření". Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011559 je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome