náhled

Pondělí: 13.00 - 13.45

V kroužku se děti pravidelně připravují na přijímací zkoušky  na gymnázium a do matematické třídy. Žáci se učí řešit vzorové úkoly z matematiky a českého jazyka, s nimiž by se mohli setkat při přijímacích zkouškách.

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome