Celoroční projekt

 

Můj malý, velký kamarád

 

Zaměřen na - kamarádské vztahy mezi dětmi ZŠ a MŠ

                      - každý měsíc zve jedna třída ke společné ,,práci" děti ze školky

                       (např. společný tělocvik, hudební výchovu, angličtinu, matematiku, výtvarnou

                       výchovu, společné tvoření, ,,čtení",........)

 

Projekt probíhá - ve školních třídách

                            - na školní zahradě

                            - v tělocvičně

                            - na vycházce, ............

                             (v květnu zve MŠ své kamarády ze školy k sobě do školky)

 

Cíle projektu - rozvoj emoční inteligence a pocitů empatie

                       - rozvoj vzájemné spolupráce a komunikace

                       - vytváření pocitů odpovědnosti nejen za sebe, ale také za druhého

                       - vytváření kladnému vztahu k prostředí

                        - navazování sociálních vazeb

                       - prevence šikany

 

Součástí projektu jsou také tyto akce - Barevné dny s družinou

                                                                 - Halloween

                                                                 - Mikuláš

                                                                 - Vánoce ve škole

                                                                 - Týden s Andersenem (čtení pohádek)

                                                                 - Dětský den a jiné

leden

2019

25.2.19 14:15 | 939x
prosinec

2018

25.2.19 14:05 | 892x

březen

2018

25.2.19 13:51 | 956x
únor

2018

25.2.19 13:47 | 872x

leden

2018

25.2.19 13:40 | 982x
listopad

2017

25.2.19 13:33 | 924x

říjen

2017

25.2.19 13:17 | 982x
září

2017

21.9.18 18:54 | 1033x

Únor

2017

22.2.18 12:44 | 959x
Leden

2017

19.1.18 20:53 | 1033x

Prosinec

2017

19.1.18 20:31 | 1039x
Listopad

2017

6.11.17 14:02 | 1064x

Říjen

2017

16.10.17 10:00 | 1147x
Září

2017

16.10.17 10:00 | 1267x

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome