náhled

Úterý : 13.00 - 14.00 : Bc. M.Lehrochová

 

 

Logopedická prevence

Na základní škole logopedickou prevenci zajišťuje  Bc. Martina Lehrochová. Na její průběh dohlíží logopedka z SPC Rumburk Mgr. Doležalová z SPC Rumburk. Hlavními důvody, proč poskytujeme logopedickou prevenci dětem předškolního a školního věku, jsou stále se zhoršující komunikační schopnosti dětí a zvýšené procento odkladu školní docházky z důvodů jejich špatné řečové úrovně. Logopedická prevence se v současné době uskutečňuje v ZŠ  1x týdně, formou individuálních logopedických hrátek . Je zaměřena především na děti s narušenou komunikační schopností. Při činnostech se s dětmi zaměřujeme na oblasti úzce související s rozvojem řeči - komunikační dovednosti, motorické schopnosti mluvidel, správnou výslovnost, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku a rozumové schopnosti.

Logopedické vyšetření - říjen 2017Logopedické vyšetření - říjen 2017

30.10.

31.10.17 13:32 | 711x

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome