Facebook
jste zde: czeMateřská školaAktuality

Informace - Ošetřovné

29.5.
Informace - Ošetřovné

Rodiče, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit své dítě do školy, školky, dětských skupin či denních stacionářů, mají i nadále nárok na ošetřovné, a to od 1. května do 30. června 2020. Proto po skončení měsíce května budou pečující osoby za tento měsíc vykazovat dobu péče již na upraveném formuláři „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

odkaz na tiskopis:
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz…

 

 

Rozhodnutí o přijetí

22.5.

22.5.20 18:40 | 14x

Prázdninový provoz

2020

22.5.20 10:59 | 29x

Poděkování

7.5.
Poděkování

Děkujeme společnosti Vzduch bez virů, p. P.Svoboda za vyčištění MŠ ozonem a spolupráci.

Potvrzení

7.4.

7.5.20 8:41 | 23x
Informace o otevřeníInformace o otevření

11.5.

6.5.20 18:05 | 39x

Zápis do MŠ 2020/2021Zápis do MŠ 2020/2021

2. - 14.5.

11.4.20 18:19 | 46x

Informace

6.4.
Informace

Vážení rodiče,
zatím nemáme žádné NOVÉ informace o jiném průběhu již plánovaného zápisu do MŠ ( 14.5. 2020 ). Až informace obdržíme, hned vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf

Informace - Uzavření MŠ

23.3.
Informace - Uzavření MŠ
Vážení rodiče,
v souladu s usnesením Vlády ČR č. 219, ze dne 15. března 2020, byla určena zřizovatelem MŠ Pražská Varnsdorf, příspěvková organizace, která bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 7 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci: bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil a zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 15 dětech.
Dále zřizovatel souhlasí s uzavřením všech mateřských škol s účinností od 23. 03. 2020 ve Varnsdorfu s výjimkou MŠ Pražská, která je určená pro krizové řízení, a to do odvolání.
OČR bude rodičům vystaven ředitelkou školy po telefonické domluvě: 736447879.
Přejeme všem hodně sil v této těžké době a hlavně zdraví.
Mgr. Bc. Iva Špičková
Zástupce statutárního orgánu

Uzavření MŠ

23.3.
Uzavření MŠ

Vážení rodiče,
situace ohledně opatření proti koronaviru se mění každým dnem. Dnes po dohodě se zřizovatelem a ředitelkami varnsdorfských mateřských škol jsme připravili následující krizový plán:

· od pondělí 23.3.2020 se uzavírají všechny mateřské školy s
výjimkou MŠ Zahrádka v ulici Pražská, která byla zřizovatelem určena jako školka s omezeným provozem pro vyhlášený nouzový stav

· rodiče, kteří oba pracují, jsou povinni nahlásit ředitelce kmenové mateřské školky požadavek o umístění do MŠ Zahrádka

· ředitelka kmenové školky žádosti od pracujících rodičů předá spolu s evidenčními listy dětí ředitelce „krizové“ školky

· jelikož opatření se mění každým dnem, tento stav bude trvat do odvolání

· do mateřské školy se budou přijímat pouze děti obou pracujících rodičů, jak bylo psáno v druhém bodě a navíc pouze ZDRAVÉ (jakékoliv příznaky respiračního onemocnění u dítěte jsou v současné době s ohledem na zdraví učitelek nepřípustné a v kompetenci učitelky je takovéto dítě do školky nepřijmout – rodič bude odkázán na dětského lékaře)

· pracující rodič je povinen dodržet páteční termín (tzn.,
nejpozději do 20.3.2020 do 8 hodin) nahlásit zájem o náhradní MŠ

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.
Mgr. Iva Špičková
Zástupce statutárního orgánu

Informace - Zápis do 1.tříd

16.3.
Informace - Zápis do 1.tříd

Zápis do 1.tříd ZŠ, který se měl konat 22.dubna 2020 je zrušen. Termín bude včas upřesněn.

MŠ - Informace

16.3.
MŠ - Informace

Základní a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace

M A T E Ř S K Á Š K O L A - I N F O R M U J E
---------------------------------------------------
INFORMACE platné z rozhodnutí vedení města Varnsdorf - ze dne 16. 3. 2020.

Mateřské školy nebudou plošně uzavřeny .

Budou však otevřeny pro nezbytně nutné rodinné situace !!!!!

ZÚŽENÍ docházky vašich dětí do MŠ je důvodem VÁŽNÉ virové situace v zemi.!!!

Proto PROSÍME VŠECHNY RODIČE, aby zvážili příchod svých dětí do Mateřské školy !

Rodiče, kteří do práce nemusí , ( aspoň jeden z nich ) , si nechají dítě doma .
Rodiče, kteří mají možnost hlídání ve svých rodinách , aby toho využili a zabránili tak riziku nákazy , které nás všechny může potkat .
Rodiče musí také zhodnotit , jestli je jejich dítě zdravé , aby ho do MŠ mohli dovést a učitelka ho mohla přijmout. - nemocné , nachlazené dítě v těchto náročných případech, přijato nebude .

Tato situace bude platná od 17. 3. 2020 - do odvolání .

Děkujeme za zvážení a pochopení .
Pedagogický tým ZŠ a MŠ .

Ve Varnsdorfu dne : 16.3. 2020

Omezení provozu MŠ

16.3.
Omezení provozu MŠ

Děti do MŠ pouze zdravé, bez respiračních potíží a jen pro zaměstnané rodiče v případě nutnosti, pokud nelze zařídit jinak.

Informace pro rodiče

16.3.
Informace pro rodiče

Ve Varnsdorfu dne 16. 3. 2020
VÁŽENÍ RODIČE,
v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci. Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.
Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.
Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:
Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici 477 755 160.
Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra.
Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat
infolinku Státního zdravotního ústavu 1212.

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.
Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.
Mgr. Iva Špičková
Zástupce statutárního orgánu

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost!

Březnové akce

1. - 31.3.

 

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI  B Ř E Z E N  2020

BŘEZEN - měsíc KNIHY

-------------------------

 

Divadelní představení v Městském divadle Varnsdorf - „ Princezna ze mlejna „ 4.3. 2020

(Hvězdičky - předplatné)

 

Bruslení - pokračování nácviku správné techniky 5.3. , 12. 3. , 19. 3. 2020

- Hvězdičky - 25 Kč v den bruslení

 

Ukázka , předvedení , představení  „ SOVY " - informace, zajímavosti  11.3.2020

- Hvězdičky + Sluníčka 60.- Kč.

 

JARNÍ DEN : - Hvězdičky + Sluníčka - barvy JARA - hry 20.3.2020

 

TÝDEN s Andersenem - četba pohádek dětem - rodiče, příbuzní, hosté,. 23. - 27.3. 2020

PŘIJĎTE KDO má dopoledne trochu času - 9.00 - 9. 40 h - Sluíčka - 9. 00 – 9.50 h / 11.10 -11.35 h - Hvězdičky - kromě  26.3.

 

 Kino PANORAMA : pásmo pohádek z Večerníčků - Hvězdičky 26.3. 2020

 

Interaktivní tabule : pásmo pohádek z Večerníčků - Sluníčka

 

 

SPOJNÍČEK - Sluníčka + Hvězdičky u HVĚZDIČEK - Pohádka - „ O ZÁVISTI “

 

- představení s maňásky, po představení – hry s maňásky a knihou.. 30 . 3 . 2020

 

 

 

BESEDA O KNIHÁCH v městské KNIHOVNĚ Varnsdorf - Hvězdičky 31 . 3 . 2020

 

POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH ve třídě - hra „ Na knihovnu „ - Sluníčka

 

123............16

Kalendář
červen 2020
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zvonění
Právě probíhá: přestávka
1.08.00 - 08.45
2.08.55 - 09.40
3.10.05 - 10.50
4.11.00 - 11.45
5.11.55 - 12.40
6.12.50 - 13.35

Doporučte nás
Váš email
Adresát
Antispampictopište prosím znaky do pole

Ulice: Bratislavská 994

Město: Varnsdorf

PSČ: 407 47

Telefon: +420 720 936 977

 

E-mail:

reditel@zsms-bratislavska.cz

sekretariat@zsms-bratislavska.cz

pro sportoviště

info@zsms-bratislavska.cz 

 

Web: www.zsms-bratislavska.cz

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome

Loga ESF
Adresář byl zrušen nebo přemístěn.